top of page

תכניות לאורך השנה

למידה מרחוק

פלך תל אביב מפעיל כבר שנים ימי למידה מקוונת מרחוק מתוך הבנה שאוריינות טכנולוגית היא כלי הכרחי באקדמיה ובשוק העבודה העתידי. הלמידה מרחוק גם מחזקת את יכולת הלימוד העצמית ומקלה על קשיי ההגעה לבית ספר מכלל אזור המרכז. משבר הקורונה העולמי שהעמיד את כל מערכות החינוך בפני אתגר ההוראה המקוונת מצא אותנו מוכנות. מוזמנים לראות עוד בכתבה "חינוך מחדש" ששודרה עלינו במהדורת החדשות המרכזית של  כאן 11 ובהרצאתה של ד"ר חנה פרידמן על הלמידה מרחוק בבי"ס פלך בכנס "בקיוון הנכון" של משרד החינוך.

גם לאחר הקורונה פועל בית הספר מרחוק בימי שישי, ובכיתות ח' ט' ו-י' גם בימי שלישי.

bottom of page