תכניות ייחודיות

למידה מרחוק

פלך תל אביב מפעיל כבר שנים תכנית למידה מקוונת- "שישי מרחוק", מתוך הבנה שאוריינות טכנולוגית היא כלי הכרחי באקדמיה ובשוק העבודה העתידי. הלמידה מרחוק גם מחזקת את יכולת הלימוד העצמית ומקלה על קשיי ההגעה לבית ספר מכלל אזור המרכז. משבר הקורונה העולמי שהעמיד את כל מערכות החינוך בפני אתגר ההוראה המקוונת מצא אותנו מוכנות לאתגר, וכך זכינו להפעיל את ביה"ס בתכנית לימודים מלאה למן היום הראשון להשבתת מערכת החינוך. במקביל ליוינו בתי ספר רבים בייעוץ ובהכשרה, והמשכנו בפיתוח תפיסה פדגוגית ותוכניות לימודים מגוונות. מוזמנים לראות עוד בכתבה "חינוך מחדש" ששודרה עלינו במהדורת החדשות המרכזית של  כאן 11.

אתם מוזמנים לצפות בהרצאה של ד"ר חנה פרידמן על הלמידה מרחוק בבי"ס פלך בכנס "בקיוון הנכון" של משרד החינוך.