top of page

מי אנחנו?

בוגרת פלך
גניכיכ.jpg

להשכיל ולהתמקצע 

רכישת השכלה ודעת היא מטרה בפני עצמה, אותה אנו מעודדות בפלך ברוח דברי משלי "אמרי לַחָכְמָה אֲחֹתִי אָתּ".

מתוך תפיסה זו, מניחה תכנית הלימודים בחטיבת הביניים תשתית רחבה בתחומי תורה, מדע ורוח.

עם המעבר ללימודי התיכון ממשיכה ההרחבה במקצועות תושב"ע, מתמטיקה ואנגלית, ובצד אלה משלימות כל התלמידות את חובותיהן בשאר מקצועות החובה לבגרות.

בנוסף, מוצעות מכיתה י' והלאה מגמות לבגרות מורחבת בתחומים: ביולוגיה, פיזיקה, כימיה, מחשבים, ערבית, ספרות ומדעי הרוח.

בית הספר שואף לצייד את בוגרותיו בתעודת בגרות איכותית הפותחת בפניהן את שערי ההשכלה הגבוהה, ולא פחות חשוב מכך- בצמא לידע תורני, והבנה שחיי הלימוד לא נגמרים כאן.

IMG-20230822-WA0396_edited.jpg

להיות אשה דתייה​

 

בשנים האחרונות מתרחשים שינויים במעמד האישה בחברה הדתית. אנו בפלך ת"א מקדמות שינויים אלה בברכה ושואפות לגדל דור של תלמידות חכמים אשר ישתלבו באופן מלא בכל תחומי העשייה הציבורית במדינת ישראל, ובכלל זה בתחום הדתי.

פלך ת"א מעמיד בפני התלמידות מודלים של למדנות נשית מחויבת להלכה ופתוחה לעולם, ומאפשרת להן ללמוד את מקצועות היהדות ברמה ישיבתית תוך פיתוח יכולת לימוד עצמאית.

עם סיום הלימודים נרצה לראות את התלמידות משתלבות ותורמות לחברה בשירות לאומי או צבאי, וממשיכות בלימודי היהדות במסגרת מדרשות ומכינות דתיות.

להיות אזרחית מעורבת

 

תפקיד נוסף של בית הספר הוא העמדת אזרחיות מעורבות ופעילות השואפות לקחת חלק בתיקון עולם. פלך ת"א מעודד את התלמידות למעורבות חברתית באמצעות התנדבות, הדרכה בתנועות נוער ופעילות בית ספרית.

במסגרת החינוך לדמוקרטיה נעמיק היכרות התלמידות עם כלל המגזרים בחברה הישראלית ונחנך לסובלנות ופתיחות כלפי דעות שונות.

אנו בפלך ת"א שואפות לשיג ושיח עם סביבתינו: התלמידות יוצאות לביקורים במוסדות הסמוכים ומארחות לדיונים אישי ונשות ציבור המובילים שינוי.

תפיסת הדמוקרטיה מתבטאת גם בחיי היומיום של בית הספר, באמצעות שיתוף התלמידות בקבלת החלטות.

התנדבות ונצואלה5.jpg
bottom of page