top of page
פלך תל אביב 2018 לוגו (1)_edited.png

תיכון דתי לבנות בתל אביב

סיור תנך.jpg

ללמוד

שיטת ההוראה בפלך מבקשת לחרוג מן המבנה המקובל של מורה- לוח- וכיתה, ולאפשר למידה, חשיבה ורכישת ידע באופן ממשי וחי: שיעורים מתוקשבים, סיורים לימודיים, עבודה בחברותא, משימות חקר ועוד.

באופן זה הלימוד נעשה משמעותי ורלוונטי ומקנה לתלמידות מיומנויות של חקר וחשיבה עצמית, יכולת ביטוי, עבודת צוות וכלים נוספים שמכשירים אותן לעולם המחר.

 

לדבר

כל תלמידה וכל מורה היא אדם שלם.

אנו שואפות לכונן יחס אישי ופתוח בין מורות לתלמידות, לאפשר ולזמן דיאלוג ושיח תמידי, ולבסס את מערכות היחסים בבית הספר על כבוד, אחריות ואמון הדדי.

אנו משתדלות לראות בכל תלמידה את הכוחות הטמונים בה, ולבטא ראייה זו בהערכות מילוליות המחליפות את הציונים המספריים.

IMG-20230822-WA0404_edited.jpg
טיול אילת15.jpg

להאמין

אתגרים רבים ניצבים בפני נערה המבקשת לבנות זהות דתית בימינו.

אנו מאמינות שאפשר וצריך לייצר גשרים בין התרבות העכשווית ועולם האמונה והמצוות, ומעודדות פתיחות לעולם שבחוץ בצד עומק למדני וחשיבה ביקורתית מסננת, מתוך תקווה שהשילוב ביניהם יסייע לכל תלמידה למצוא את דרכה האישית בעבודת ה'.

bottom of page