top of page

 הרצאות אורח תשפ"ב

אחד היתרונות של למידה מרחוק הוא האפשרות להזמין אנשים מגוונים להרצאת אורח קצרה (בת רבע שעה) דרך הזום. ואכן מדי יום שלישי,
מיד לאחר התפילה מתארח "אורח במסיכה" ומתייחס לנושא החודש,
סוגיא אקטואלית או עניין אחר שמעסיק אותנו באותה העת. לפניכם מבחר מן ההרצאות המרתקות שזכינו לשמוע והאנשים שזכינו להכיר.

ד"ר חנה פרידמן
פרידה מאבא והלכות קדיש לנשים

הרבנית דבורה עברון
על היחס לארץ ישראל

דבורה נעור
על גוש קטיף

ד"ר ניר רצ'קובסקי
על תרגום התורה ללועזית

ג'קי לוי
על צחוק יהודי

סתיו שפיר
מוסיפות אור: על מיזם שיר"ה

הרב יוסי פרומן
הצחוק - שער לשמיים

 

מיכל זיו
על התפקיד הפסיכולוגי של הצחוק

ורד קלנר
גשם בקולנוע

הרב מיכאל מלכיאור
שמיטה ישראלית

הרב י"צ רימון
חשיבות השמיטה בימינו

הרב מאיר נהוראי
שמיטה במשק מודרני

הרב דוד ספרלינג
קורבן פסח לצמחונים

מטילדה חיות
שליחת חב"ד ברחובות על מבצע חלוקת המצות השנתי

bottom of page