top of page

מי אנחנו?

מי אנחנו?

פלך תל אביב- 

תיכון דתי לבנות

  

תיכון פלך ת"א הוא תיכון שש-שנתי, אשר הוקם מתוך שאיפה להציע לבנות דתיות מאזור המרכז חינוך איכותי ומאתגר מבחינה תורנית ואקדמית, על מנת שיוכלו להשתלב ולהנהיג בעתיד בכל תחומי החיים - מקצועיים ודתיים כאחד.

 

בשנים האחרונות מורגשת התחדשות יהודית בתל-אביב, ובכלל זה צמיחתה של קהילה דתית מתחדשת, המחפשת מענה חינוכי הולם לבנותיה בשלב החינוך התיכוני. תיכון פלך ת"א מציע מענה לדרישה זו תוך שהיא מביאה רוח חינוכית-דתית רעננה, ומפיחה בבנות אמון בעצמן, סקרנות וצמא לידע, ואמונה ש'השמים הם הגבול' בעבורן, בכל התחומים.

התכנית מובלת על-ידי ד"ר חנה פרידמן וד"ר רוני רצ'קובסקי.

 

bottom of page