top of page

מי אנחנו?

חזון ביה"ס

  

תיכון פלך הוקם בשנת תשע״ה 2014. התכנית היא פרי שיתוף פעולה של מוסדות חינוכיים בעיר ומחוצה לה-  בית ספר פלך בירושלים, והישיבה התיכונית בר אילן למדעים ואמנויות. גופים אלה חברו יחדיו מתוך שאיפה להציע לבנות דתיות מאזור המרכז חינוך איכותי ומאתגר מבחינה תורנית ואקדמית, על מנת שיוכלו להשתלב ולהנהיג בעתיד בכל תחומי החיים - מקצועיים ודתיים כאחד.

 

בשנים האחרונות מורגשת התחדשות יהודית בתל-אביב, ובכלל זה צמיחתה של קהילה דתית מתחדשת, המחפשת מענה חינוכי הולם לבנותיה בשלב החינוך התיכוני. פלך מציע מענה לדרישה זו תוך שהיא מביאה רוח חינוכית-דתית רעננה, ומפיחה בבנות אמון בעצמן, סקרנות וצמא לידע, ואמונה ש'השמים הם הגבול' בעבורן, בכל התחומים.

 

התכנית מובלת על-ידי ד"ר חנה פרידמן וד"ר רוני רצ'קובסקי.

 

פלך תל אביב - תיכון דתי לבנות בתל אביב

bottom of page