top of page

הרצאות אורח תשפ"א

אחד היתרונות של למידה מרחוק הוא האפשרות להזמין אנשים מגוונים להרצאת אורח קצרה (בת רבע שעה) דרך הזום. ואכן מדי יום שלישי,
מיד לאחר התפילה מתארח "אורח במסיכה" ומתייחס לנושא החודש,
סוגיא אקטואלית או עניין אחר שמעסיק אותנו באותה העת. לפניכם מבחר מן ההרצאות המרתקות שזכינו לשמוע והאנשים שזכינו להכיר.

אלומה פלורסהיים
הוראת עברית לנערות פלסטינאיות במזרח ירושלים

אולגה דויטש
עמותות העוסקות בשמירה על הדמוקרטיה

דוד אבטה
מנכ"ל משרד הקליטה: חג הסיגד- חג חידוש הברית עם הקב"ה
 

הרבנית אסתי רוזנברג
המסורת היהודית- מה קבלתי מבית הורי וארצה להעביר לילדי

הרב ד"ר חזי כהן 
קולם של חכמי המזרח בחברה הדתית

חגית כפיר
תפילת הנני העני ממעש, מתפילת הימים הנוראים

הרב חן שריג
עשרת ימי תשובה- האם ניתן באמת להשתנות?
 

חן ארצי סרור
מדינת ישראל- כור היתוך או רב תרבותיות?

מונה מסארוה
להיות מורה ערביה בבית ספר יהודי

ד"ר מוטי זעירא
הזמר העברי כתפילה מודרנית
 

עינט קרמר
עמותת טבע עברי, החיבור בין יהדות חברה וטבע

נורית יעקבס ינון
הסופרג'יסטיות העבריות, המלחמה על זכות בחירה של נשים בישראל

ד"ר רוני רצקובסקי
המסורת היהודית - מה קיבלתי מהורי וארצה להעביר לילדי?
 

צדוק רן
 איך חקלאי בימינו מקיים מצוות התלויות בארץ?

שיבי פרומן
המסורת היהודית- מה קבלתי מבית הורי וארצה להעביר לילדי

שאנה קרקובסקי
ההתארגנות הקהילתית של מבקשי המקלט בישראל

הרב ד"ר שרון שלום
המסורת ההלכתית האתיופית פוגשת את ההלכה הרבנית

שלומית שולחני
שואת יהודי ברית המועצות

הרבה תמר אפלבאום
אלעד: איך מייצרים קהילה?

חה"כ תהילה פרידמן
פוליטיקה- ממועצת התלמידות ועד לחברות בכנסת

יוסי קליין הלוי
"כחולמים" - סיפורם של מספר לוחמי מלחמת ששת הימים

תמר הקשר
קהילת גבעות- קהילה משותפת לאנשים עם ובלי צרכים מיוחדים

פרופ' מיכל ציון
מיזם "קחו אתכם את הזבל" לניקיון הטבע

ד"ר ימימה חובב
מנהגי שבת זכור בקהילות אשכנז    

        ד"ר חנה פרידמן       
על אמירת קדיש על ידי נשים

הרב מנדי גורליצקי
ראש השנה, יום המלכת הקב"ה

bottom of page