top of page

מידע למתעניינות

הרשמה לשנה"ל
תשפ"ד

אנו שמחות על התעניינותכם ברישום בתכם ללימודים בפלך תל אביב בשנת הלימודים תשפ"ד.

אנו מזמינות אתכם לרשום את בנותיכם בקישור המצורף ולהתחיל בכך את תהליך הקבלה.

ערב החשיפה שנערך לקראת שנה"ל תשפ"ב

צאו לסיור וירטואלי

bottom of page